Gyakori kérdések

Segítünk, hogy kérdés ne maradjon
válasz nélkül!

Tesco Maraton III

Kire igényelhetek balesetbiztosítást?

Egyéni és családi csomag közül tud választani. Családi csomag esetén közeli hozzátartozóira, illetve élettársára is érvényes lesz a biztosítás, amennyiben ugyanazon állandó lakcímre vannak bejelentve.

Hol érvényes a balesetbiztosításom?

A Biztosítás a nap 24 órájában, a világ bármely országában bekövetkezett biztosítási eseményekre érvényes.

Meddig él a balesetbiztosításom?

75. életév betöltéséig.

Családi biztosításom van. Elmúltam 75 éves. Megszűnik a biztosításom?

Önre, aki már betöltötte a 75. életévét, már nem érvényes a biztosítás, de minden olyan közeli hozzátartozójára/élettársára, aki Önnel azonos lakcímre van bejelentve s még nincs 75 éves, érvényben marad!

Baleset ért. Hol és mikor kell bejelentenem?

Amennyiben baleset történik, azt írásban legkésőbb 30 napon belül jelenteni kell az Aegon Magyarország részére (az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., Országos Kárrendezési Központ, 9701 Szombathely, Pf.: 63. címen, vagy a tescobaleset@aegon.hu e-mail címen).

Mikor fizet a biztosító baleset esetén?

A Biztosító szolgáltatásait az elbíráláshoz szükséges összes irat kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti.

Milyen dokumentumokat kell beküldenem a biztosítónak baleset esetén?

A bejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni: lakcímkártya és személyi igazolvány másolata; a baleset tényének igazolása; hatósági eljárás esetén annak eredménye; az általános feltételekben (a Biztosító honlapján is) meghatározott egyéb dokumentumok, (pl: orvosi jelentések, előzményi orvosi dokumentumok) halál esetén a fentieken túl: halotti anyakönyvi kivonat, a halál baleseti eredetét igazoló orvosi bizonyítvány, öröklési bizonyítvány vagy jogerős hagyatéki végzés.

Kórházi napi térítés – mikor térít a biztosító?

Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól. Legfeljebb összesen 180 nap.

Mire figyeljek, mikor nem fizet a biztosító? Mik a kizárások, mentesülések?

A Biztosítási szerződés nem nyújt fedezetet azon eseményekre, amelyek bekövetkezése, illetve mértéke, súlyossága okozati összefüggésben van a következőkben felsoroltak bármelyikével: a) államok közötti fegyveres összeütközés, polgárháború, vagy más harci cselekmény; b) sugárfertőzés; c) a Biztosítottnak a rá vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 2 éven belül elkövetett öngyilkossága, öngyilkossági kísérlete (öngyilkosságnak, öncsonkításnak számít az is, ha azt a Biztosított tudatzavarban vagy kábítószeres befolyásoltság állapotában követte el); d) a Biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye; e) a baleset és egészségbiztosítás esetén a Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyos gondatlan magatartása. Kérjük olvassa el az Általános és Különös Szerződési Feltételeket!

Mire vonatkozik a balesetbiztosítás?

A szerződés tartama alatt a Biztosított akaratától függetlenül hirtelen fellépő külső behatás, melynek következtében a biztosítási eseményeknél felsorolt azonnali, vagy később megállapítható – de még a szerződés tartama alatt bekövetkező - sérülést, egészségkárosodást szenvedi el a Biztosított. Jelen biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás, foglalkozási betegség (ártalom), fagyás és a napszúrás nem minősül balesetnek. Biztosítási esemény: baleseti halál, baleseti rokkantság (31-100%), közlekedési baleseti halál, közlekedési baleseti rokkantság (31-100%), balesetből eredő csonttörés, csontrepedés, baleseti égés, baleseti eredetű korházi ápolás (1-180 nap).

Már van hasonló biztosításom. Igényelhetek még egyet?

Igen. Annyi baleset biztosítása lehet, amennyit fenn tud tartani. Káresemény eseten a szolgáltatók bírálata után mindegyik fizet.

Safety Car

Melyik gépjármű van biztosítva?

A csatlakozási nyilatkozaton megjelölt, érvényes hatósági jelzésekkel és dokumentumokkal ellátott személygépjármű, 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett össztömegű tehergépjármű vagy motorkerékpár.

Ki veheti igénybe a szolgáltatást?

A ) A gépjármű tulajdonosa, üzembentartója
B )A gépjármű vezetője, aki rendelkezik a tulajdonos, üzembentartó engedélyével
C )A gépjármű utasai a hivatalosan engedélyezett és a gyártó által előírt létszámig.

Mit kell tennem, ha eladtam az autómat?

Ebben az esetben kérje a biztosítás megszüntetését, és online vagy személyesen igényelje új gépjárművére az új asszisztencia biztosítását!

Hol érévnyes a safety car biztosításom?

Egész Európában (földrajzi határokon belül). Ha Önnek szüksége van ránk, magyar nyelvű telefonos segítséget nyújtunk, és ha a probléma továbbra is fennáll, Európa országaiban átlagosan két órán belül megérkezik Önhöz partnerünk.

Hogyan tudom igénybe venni a gépjármű asszisztenciát?

Biztosítási esemény bejelentéséhez a Biztosított a Biztosító24 órás telefonos ügyfélszolgálatát hívhatja, a +36-1-249-0735 -ös 24 órás élőhangos telefonszámon.

Számít az autó életkora?

Bármilyen korú és típusú autóra (3,5 t össztömegig) tud asszisztencia biztosítást igényelni.

Mikor, hogyan fizet a biztosító?

A Biztosító az előzetes bejelentett és jóváhagyással igénybe vett szolgáltatások költségét téríti meg. Ha a javítás költsége / kiszállás belefér a limitbe, akkor az ügyfélnek nem kell fizetnie a helyszínen.

Külföldön hogyan működik a bejelentés?

Külföldön történt biztosítási esemény esetén ugyanúgy a 0-24 hívható magyar nyelvű ügyfélszolgálaton teheti meg a bejelentést.

Milyen adatokat kell lejelentenem káresemény esetén?

A bejelentéskor a következő adatokat szükséges megadni: - Biztosított nevét, - a Biztosítás azonosítóját, - a meghibásodott Biztosított Jármű rendszámát, - a Biztosított Jármű kategóriáját, - a Biztosított elérhetőségét (telefonszám, stb.), - tájékoztatást a káresemény körülményeiről, - a káresemény pontos helyszínét és szükség esetén a Biztosított Jármű, illetve személy(ek) tartózkodási helyét, - személyekhez kötődő szolgáltatás (utazás, szállás) igénylése esetén az érintett Biztosítottak adatait.

Mire figyeljek mikor nem fizet a biztosító? Mik a kizárások, mentesülések?

A biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbiakra: autóversenyben való részvételre, arra való felkészülésre, edzésre; a Biztosított Jármű közúton kívüli egyéb helyszínen, forgalom elől lezárt közúton bekövetkező balesetére vagy menetképtelenné válására; a Biztosított Jármű végleges helyreállítását szolgáló javítási és karbantartási költségekre; az üzemanyagköltségre; az alkatrészköltségre; az egyéb biztosítás alapján (például casco, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, egyéb felelősségbiztosítás) megtérülő károkra; a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül igénybe vett szolgáltatásokra; a kárral összefüggésben kiszabott bírságokra, büntetésekre, az ezekkel kapcsolatos költségekre, és az egyéb következményi károkra; gépjárműben szállított javak pótlási, javítási költségeire; stb. Kérjük olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket!

Hány alkalommal vehetem igénybe a szolgáltatásokat káresemény esetén?

A Biztosító térítésének felső határa limitált, évente 1 alkalommal, a megadott limitösszegekig terjed.

Mire vonatkozik a safety car biztosítás?

A gépjármű asszisztencia szolgáltatás akkor vehető igénybe, ha a jogszerűen és a jogszabályi, valamint műszaki, karbantartási előírások betartásával használt Biztosított Jármű üzemzavar/önhiba/közlekedési baleset/lopás, rongálás okok valamelyikének bekövetkezése miatt működésképtelenné, a vonatkozó előírások alapján a közúti forgalmi használatra alkalmatlanná, vagy a Biztosított számára elérhetetlenné (lopás) válik, illetve megfelelően nem zárható.

Általános

Mikortól él a biztosításom?

A biztosítás igénylését (csatlakozást) követő nap 0 óra 0 perctől (= kockázatviselés kezdete).

Mi történik ha nem fizetem tovább a biztosításomat?

60 nap díjnemfizetés után megszűnik a biztosítása, visszamenőleges hatállyal az utolsó díjrendezettségi dátumra.

Megszűnt a biztosításom. Tudok újat igényelni?

Abban az esetben, ha Önnek már volt valamilyen biztosítása, újra igényelni e a Webirodáján keresztül van lehetősége. Lépjen be a Webirodájába felhasználóneve és jelszava segítségével, és válassza ki melyik biztosításunkat szeretné igényelni.

Szeretném megszüntetni a biztosításomat. Mit kell tennem?

A biztosítás megszűntetésére való igényét az alábbi elérhetőségeken tudja jelezni: Telefonszám: +36 1 323-3038 E-mail cím: felmondas@tescobiztositas.hu Cím: Kapcsolati Iroda, Tesco Global Áruházak Zrt. 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.

Club Card utalványt mikor kapom meg?

A pontok jóváírása a következő hónap 15-ig történik meg. A pontokat utalványok formájában kapja meg, melyet negyedévente postáznak.

Miért kell a biztosítás igényléséhez Tesco Club Card?

A csoportos biztosításhoz való csatlakozás feltétele a TESCO Club Card megléte.

Nincs Club Cardom. Tudok biztosítást kötni?

Ha Ön jelenleg nem rendelkezik TESCO Club Carddal, kérjük keresse fel bármelyik TESCO áruházat és igényeljen Club Cardot, melyet a helyszínen azonnal megkap. A Clubcardnak nem csak az az előnye, hogy Tesco biztosításokhoz juthat hozzá, hanem, hogy a vásárlásai után (a biztosításokat is beleértve) Clubcard pontokat kap, amelyek levásárolhatóak a Tesco áruházakban.

Miért ilyen olcsó?

Az Aegon és a TESCO egy olyan mindenki számára elérhető terméket hozott létre, mely teljes körű biztonságot jelent, mégis megfizethető mindenki számára.

Meg kell újítanom a biztosításomat?

Nem. A szerződés határozatlan időtartamú.

Díjfizetésre vonatkozó kérdések

Csekken szeretném fizetni a biztosításomat. Megoldható?

Nem, nincs rá lehetőség. A díjfizetés egyedüli módja: hitel vagy bankkártyáról történik, rendszeres díjbeszedéssel.

Megváltoztak a bank/hitelkártyám adatai. Mit kell tennem?

Lépjen be saját Webirodájába, és ott adja meg az új adatokat. Amíg érvényes a kártya és van megfelelő fedezet, a díjbeszedés a választott rendszerességgel megtörténik.

Milyen díjfizetési gyakoriságot tudok választani?

Baleset biztosítás esetén: havi, negyedéves és éves díjfizetési gyakoriság közül tud választani. Safety Car biztosítás esetén: havi és éves díjfizetési gyakoriság közül tud választani.

Milyen bankkártyával tudom fizetni a biztosítási díjat?

Bármilyen bank illetve hitelkártyával tudja rendezni biztosításának a díját, mely alkalmas online fizetésre.

Szeretnék változtatni a díjfizetési gyakoriságon. Hol tudom megtenni?

Nincs lehetőség a díjfizetési gyakoriság változtatására.

Hogy történik a díjbeszedés?

Díjfizetés módja: hitel /bank kártyáról rendszeresen egy megbízással. A Tesco áthárított díj beszedésében közreműködő teljesítési segédje a Benks-Hyper Kft.

Sms-t/e-mailt kaptam, hogy nem tudták levonni a biztosításom díját. Mit kell tennem?

Amennyiben az esedékesség napján nem teljesült a díjfizetés, Ön értesítést kap. Ebben az esetben kérjük, ellenőrizze, hogy volt e megfelelő fedezet a bank-/hitelkártyáján. Ha kártyaadataiban változás történt, kérjük az új adatokat adja meg Webirodáján keresztül.

Mikor kell az első díjat kifizetnem?

Az első díj a biztosítás igénylésekor fizetendő.

Online kötésre / Oldal működésére vonatkozó kérdések

Nem tudok belépni. Mit tegyek?

Ha elfelejtette jelszavát kérje jelszó emlékeztetőnket.

Kérdésem van, hova fordulhatok?

Ügyfélszolgálati időben kérdezzen minket az ügyfél-chaten, vagy írjon nekünk az info@tescobiztositas.hu címre.

Online ígénylés esetén hogyan lesz kötvényem?

Nem lesz személyre szabott kötvénye. A csatlakozási nyilatkozattal kapcsolódik a biztosítási csoporthoz.

Hogyan kapom meg a biztosításomhoz kapcsolódó dokumentumokat?

A biztosítás igénylésekor, azaz az első díj kifizetése után letölthetővé válik, illetve ezzel egy időben a megadott e-mail címére elküldjük Önnek.

Lefagyott az oldal. Elölről kell kezdenem az adataim megadását?

Amennyiben regisztrált ügyfelünk, úgy adatait nem szükséges újra kitölteni a belépést követően.

Nem irányít át a díjfizetési oldalra. Mit kell tennem?

Várjon pár percet és frissítse az oldalt.

Nem kaptam visszaigazolást a kifizetett első díjról. A számlámról levonták az összeget. E-mailt nem kaptam. mi a teendőm?

Forduljon kollégáinkhoz a chaten, ügyfélszolgálati elérhetőségeken.

Biztosítás szereplőivel kapcsolatos kérdések

Mit jelent, hogy csoportos biztosítás?

A TESCO és az Aegon biztosító szerződést kötött, melyhez biztosítottként azok tudnak csatlakozni, akik rendelkeznek TESCO Club Carddal.

Melyik biztosító társaság nyújta a szolgáltatást?

Az AEGON Magyarország biztosító, mely a hazai élet- és vagyonbiztosítási, valamint a befektetési piac egyik legnagyobb szereplője.

Miért Tesco Biztosítás a neve?

A TESCO Globál Áruházak Zrt. és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (AEGON) együttműködési megállapodása alapján az AEGON Tesco biztosítás fantázia névvel értékesíthető terméke. A termékre kötött biztosítási szerződés alapján az AEGON nyújt biztosítási szolgáltatást.

Miért a Tesco a szerződő?

Csoportos biztosítás lévén a TESCO szerződött az Aegon biztosítóval. Ön mint biztosított tud csatlakozni.

Mi a szerepe a Benks-Hyper Kft.-nek?

A Benks - Hyper Kft. Magyarország egyik meghatározó hitel és biztosításközvetítő cége, mely 15 éve van jelen a piacon. Az Aegon függő ügynökeként működik együtt a Tescóval a Tesco biztosítási termékeinek értékesítése kapcsán.